Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Belangrijke informatie

Opleiding

De behandelaars hebben de opleiding tot haptotherapeut te Doorn gevolgd en volgen vanuit de VBAG alle noodzakelijke vervolgopleidingen. 

 

Branchevereniging

Vasovitaal is aangesloten bij de VBAG, de vereniging voor alternatieve geneeswijzen onder nummer 21702011. Daarnaast is Vasovitaal geregistreerd bij de De stichting RBCZ. De RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Het nummer bij de RBCZ is 170873R.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 

                                                                                                                                                                                                                               

                                        

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 moeten zorgaanbieders vanwege de inwerkingtreding van de Wkkgz ( Wet Kwaliteit klachten Geschillen Zorg) zijn aangesloten bij een door de minister van VWS erkende geschilleninstantie. Vasovitaal is aangesloten bij de geschilleninstantie Quasir. Deze instantie is erkend door de minister en bemiddeld bij klachten. Mocht u klacht hebben, dan kut u dit kenbaar maken via het klachtenformulier. Dit formulier kunt opvragen bij de receptie. Mocht overleg niet leiden tot een oplossing, dan kunt u zich met uw klachten wenden tot Quasir. 

 

Privacyverklaring

Uw privacy en persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg in onze praktijk te laten uitvoeren.

 

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

-          Uw persoonsgegeven slaan wij op en gebruiken wij zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.

-          Uw gegevens geven wij alleen aan derden door indien dat noodzakelijk is voor het verlenen van goede zorg. Indien            hiervoor, op basis van de wet, specifieke toestemming is vereist dan vragen wij die vooraf aan u.

-          Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de wet op de            geneeskundige behandelingsovereenkomst, de WGBO.

-          U kunt uw persoonsgegevens of onderdelen daarvan bekijken. U kunt daartoe schriftelijk een verzoek indienen.

-          Als u vindt dat de gegevens die we van u hebben opgeslagen niet correct zijn, kunt u ons schriftelijk verzoeken de            gegevens aan te passen.

-          U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen, kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde            zorg aan u bieden. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op            in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

-          U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw gegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen            verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan in dat geval uw gegevens op in een inactief archief (zie boven).

-          U kunt bij ons bezwaar maken indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens            verwerken.

-          U krijgt bericht van ons indien er iets is misgegaan bij onze verwerking van uw persoonsgegevens.

-          Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de            bewaartermijnen van de WGBO.

-          Het bovenstaande geldt ook voor de gegevens die wij van of via derden ontvangen.

-          De website maakt gebruik van toestemmingsvrije cookies.

 

De behandelaar binnen Vasovitaal heeft een opleiding tot fysiotherapeut gevolgd aan de SAFA te Amsterdam. Daarna heeft hij de opleiding tot haptotherapeut gevolgd aan Academie voor Haptonomie te Doorn

Als Fysiotherapeut is hij ingeschreven in het BIG-register, het register waar praktiserende artsen en fysiotherapeuten bij ingeschreven dienen te staan.