Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Algemene voorwaarden

1. Behandeling
Een standaard behandeling duurt 45 minuten. Bij het intakegesprek kun je ook aangeven dat je kortere behandelingen wilt. Het tarief wordt dan aangepast. De duur van een behandeling is altijd inclusief ca. 10 minuten voor de therapeut om de administratie bij te werken, bij een standaard behandeling ben je dus ca. 50 minuten binnen.
Meenemen bij het intakegesprek: legitimatiebewijs
Meenemen bij de vervolgbehandelingen: grote handdoek om op te liggen.
 
2. Afzeggen of verzetten van een afspraak
Afzeggen of verzetten dient minimaal 24 uur voor de behandeling te gebeuren, bij afzeggen of verzetten binnen 24 uur kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Annuleren binnen 24 uur kan telefonisch op 0346-769123 of per email op info@vasovitaal.nl. Dat kan ook buiten openingstijden en in het weekend. De tijd van doorgeven of inspreken op het antwoordapparaat geldt als afmeld-tijd. Niet (op tijd) afgezegde sessies moeten als zodanig op de factuur worden vermeld en worden dan ook niet door zorgverzekeraars vergoed!
 
3. Betaling en vergoeding
In principe wordt de behandeling per keer afgerekend. Je krijgt een factuur per keer of een verzamelfactuur aan het einde van de behandelreeks. Het kan worden afgesproken dat achteraf betaald wordt. Deze factuur dient altijd binnen 21 dagen na factuurdatum betaald te zijn. De behandeling kan worden opgeschort als de betaling de dag na het verstrijken van de betaaltermijn niet binnen is. Als betaling na de wettelijke aanmaning uitblijft, gaat de vordering naar het incassobureau, incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Betaal op tijd, voorkom extra kosten.

 
Veel verzekeraars vergoeden (een deel van) de haptotherapie behandelingen. Mocht blijken dat je verzekeraar niet (meer) vergoedt, dan blijft je betalingsverplichting aan ons van kracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke toekenning of hoogte van de vergoeding. We adviseren je om je verzekeraar altijd te bellen om te controleren welke vergoeding je krijgt. Vermeld daarbij dat wij aangesloten zijn bij de beroepsvereniging VBAG en de koepel RBCZ. 
 
4. Privacy, verslaglegging en informatie aan derden / geheimhouding
We houden ons aan alle wettelijke eisen m.b.t. verslaglegging en privacy, en wij vallen onder het beroepsgeheim. Communicatie met huisarts, verwijzer en andere zorg/hulpverleners vindt alleen plaats met jouw toestemming. De volledige privacyverklaring vind je onderaan deze website en in de praktijkruimte. Hierin lees je hoe wij omgaan met (het verwerken en bewaren van) jouw algemene en bijzondere persoonsgegevens. Wij adviseren je om onze privacyverklaring goed te lezen.
 
5. Klachten
We zijn aangesloten bij een erkende geschillencommissie en vallen onder het tuchtrecht. Uiteraard nodigen we je uit om een klacht eerst met ons te bespreken zodat we er samen uit kunnen komen.
 
6. Wachtkamerbeleid
In verband met de aangrenzende behandelruimtes, zijn mobiele telefoongesprekken in de hal en in de wachtruimte niet toegestaan. Verzoek is om het in de wachtruimte en hal zo rustig mogelijk te houden.